Tysklands forfatningsdomstol: Berlins ”Mietendeckel” strider mod forfatningen
> April 2021

Det var forventet, men nu har den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) meddelt delstatsregeringen i Berlin at Berlins vedtagne lov om et lejeloft strider mod forfatningen. Et stort nederlag for Berlin-regeringens flagskibsprojekt. Loven om begrænsning af huslejen på boligområdet (MietenWoG Bln), den såkaldte Mietendeckel, er uforenelig med grundloven og derfor ugyldig.

Det centrale element i denne sag er spørgsmålet om lovgivningskompetence, som er reguleret i grundloven. Har delstaten Berlin lov til at fastsætte bestemmelser om huslejen for privatfinansierede boliger eller hører dette under den tyske forbundslovgivers kompetence? Bundesverfassungsgericht afgjorde dette spørgsmål til fordel for forbundslovgiveren. Lejeloven er underlagt den såkaldte konkurrerende lovgivningsmæssige kompetence. På de områder, hvor forbundslovgiveren allerede har reguleret disse spørgsmål gennem lovgivning, har det en blokerende virkning for delstatens lovgiver. Der er derfor ikke grundlag for delstaternes lovgivningsmæssige beføjelser. Forbundslovgiveren har reguleret lejeloven i §§ 556 - 561 BGB. > Yderligere informationer:  Bundesverfassungsgerichts pressemeddelelse nr. 28/2021 af 15.04.2021