Konkurrenceret & Industriel Retsbeskyttelse

I et videns- og informationssamfund i udvikling er beskyttelsen af immaterielle rettigheder af afgørende betydning. Disse rettigheder repræsenterer ofte en stor økonomisk værdi, hvorfor det er vigtigt, at disse rettigheder beskyttes. Vi har en bred erfaring og ekspertise inden for følgende:

♦ Konkurrence- / markedsføringsret

♦ Varemærke- og domænret, samt beskyttelse af firmanavne

♦ Design- og brugsmodelret

♦ Ophavsret, herunder især inden for musikindustrien

♦ Internetret

♦ Patentret

Vi bistår også klienter i forbindelse med krænkelse af disse rettigheder, således at klienten kan bibeholde den beskyttelse registreringen har bevirket. Selv i de tilfælde, hvor lovgivningen ikke kræver en formel registrering af rettigheden, eller hvor rettighederne ikke er blevet registreret rettidigt, er de til en vis grad beskyttet. Vores rådgivning er målrettet og indeholder en løsningsanbefaling, der tager højde for den enkelte virksomheds behov.

Produkter