Retssager

Når en dansker får en konflikt med en samarbejdspartner, er udgangspunktet, at man forsøger at forlige sagen. Denne indstilling er ikke lige så udpræget i Tyskland, hvorfor man kan komme ud for, at der opstår en konflikt, der ender i retten. Vi bistår virksomheder i alle faser af konflikten, men opfatter det som vores fornemste opgave først at søge konflikten forligt, idet et forlig normalt vil betyde en hurtigere og billigere løsning på konflikten for begge parter. Såfremt en konflikt ikke kan løses ad frivillighedens vej, er det nødvendigt at indbringe sagen for domstolene eller for en mediator. Vi har møderet for alle domstole i Tyskland og i inkassosager er der ikke ”advokattvang”, hvorfor vi kan bistå med inkassosager i hele Tyskland uden ekstra omkostninger. Endvidere er vi behjælpelige i forbindelse med fuldbyrdelse af udenlandske domme i Tyskland.