Selskabsret

Vores langvarige erfaring på det tyske marked gør, at vi er i stand til at anbefale den optimale selskabskonstruktion i forbindelse med investering eller etablering i Tyskland. Vi forsøger at kombinere en fornuftig selskabsretlig konstruktion med en forretningsmæssig optimering, idet det ikke altid er nødvendigt at stifte et tysk selskab for at være aktiv på det tyske marked. Vi tilbyder pakkeløsninger i forbindelse med etablering, hvilket betyder, at man kan være køreklar inden for 8 dage på det tyske marked. Vi tilbyder f.eks. færdigregistrerede tyske selskaber. Endvidere medvirker vi ved omstruktureringer af selskaber, herunder ejendomsselskaber. Vi assisterer bl.a. ved:

♦ Stiftelse af selskab

♦ Omstrukturering af selskabsejerforhold

♦ Ændring af ledelsesforhold og kapitalforhold

Produkter