Dr. Thomas Piehler

Partner | Rechtsanwalt

Professionel erfaring

Dr. Thomas Piehler rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om individuel og kollektiv arbejdsret. Han har stor praktisk erfaring inden for udarbejdelse af ansættelses- og fratrædelsesaftaler, retningslinjer samt virksomhedsaftaler og har stor erfaring med forhandlinger med arbejdstagernes repræsentation i virksomheden (særligt i forbindelse med overtagelser, omstruktureringer, personaleomlægninger og virksomhedsoverdragelser) - også i forbindelse med forligsorganer.

Dr. Thomas Piehlers mangeårige erfaring omfatter arbejdstidsbestemmelser, lønordninger, kollektive overenskomster, sociale ydelser, provisioner og pensionsordninger. Den omfatter ligeledes sikkerhed på arbejdspladsen og beskyttelse af medarbejderdata. Dr. Thomas Piehler rådgiver en førende global virksomhed inden for sundhedsteknologi (medicinsk teknologi) i ansættelses- og arbejdsret.

Sprogkundskaber

Tysk, engelsk

Professionelle kvalifikationer

+ Studier og doktorgrad ved Universität Hamburg
+ Efteruddannelse i ansættelses- og arbejdsret ved Deutscher Anwaltverein (tysk advokatsamfund)
+ Rechtsanwalt 1989

Medlemskaber / Tillidshverv

+ Næstformand i Verband der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie
+ Næstformand i Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein
+ Bestyrelsesmedlem i NORDAKADEMIE - Hochschule der Wirtschaft
+ Bestyrelsesmedlem i Philips Pensionskasse
+ Bestyrelsesmedlem i Continentale Betriebskrankenkasse
+ Medlem i Hamburgischer Anwaltverein e.V.

Publikationer

> Publikationer i bl.a. “Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht“ og i tidsskriftet “Personalführung“

> April 2022: LTO Legal Tribune Online | Arbeits­rechtler von Phi­lips startet im April
> April 2022: Advokat Dr. Thomas Piehler skifter fra Philips Tyskland til beck rechtsanwälte

Kontakt:

+49 40 301007-215
tp@becklaw.de
LinkedIn

Juridiske arbejdsområder:

Produkter: