Michael Haas

Partner | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht

Professionel erfaring

Michael er partner i vores advokatfirma og står i spidsen for vores team inden for selskabsret og M&A. Han har over femten års erfaring i M&A-transaktioner, omstrukturering / rekonstruktioner, insolvens og finansiering. Han har rådgivet ved mange forskellige transaktioner, hvoraf flere har været af cross-border karakter. Michael rådgiver primært virksomheder, investorer og banker på områderne fast ejendom, IT / new media og vedvarende energi: fra set-up,  finansiering og den daglige forretning til exit og krisesituationer. Herudover arbejder Michael inden for bankret, international erhvervsret og skatteret.

Ud over hans juridiske eksaminer har Michael en uddannelse i computer science og har i seks år arbejdet på Institut für Rechtsinformatik ved Universtät Saarbrücken. Han har dermed et indgående kendskab til software og internet og rådgiver inden for alle områder af IT-retten, navnlig i forbindelse med softwareudvikling, softwarelicenser, databeskyttelse samt køb og leasing af hardware.

Michael har undervist i medieret samt erhvervs- og procesret på Fachhochschule Kiel og var ekstern lektor ved Universität Hamburg. Han holder regelmæssigt forelæsninger på ekspertseminarer og publicerer inden for IT-lovgivning og insolvensret.

Sprogkundskaber

Tysk, engelsk, dansk

Professionelle kvalifikationer

+ Ekstern databeskyttelsesrådgiver (certificeret DPO) 2019
+ Fachanwalt für Steuerrecht 2006 (specialiseret i skatteret)
+ Rechtsanwalt 1999
+ Pre-degree i computervidenskab 1992
+ Universiteter i Bremen og Saarbrücken

Medlemskaber

+ Deutscher Anwaltverein (tysk advokatforening)